Tehtaamme sijaitsee Hollolassa. Valmistusprosesseissamme kiinnitämme paljon huomiota energiatehokkaiden ja kestävien ratkaisuiden toteutumiseen ja kehitämme tuotantokäytänteitämme jatkuvasti. Meille on tärkeää, että tuotteemme kestävät ja ne ovat tarpeen tullen myös helppo purkaa osiin tai kierrättää. Osa kalusteista ja sisustusesineistä valmistetaan muun tuotannon sivuvirroista, näin materiaalihävikki saadaan pidettyä mahdollisimman pienenä. Valmistusprosessimme on ketterä ja ideat voidaan nopeasti tehdä prototyypeiksi ja tuotteiksi. Tuotteiden muokkaaminen voidaan tehdä helposti myös tiettyyn tarpeeseen, toiveeseen tai kohteeseen sopiviksi.
 
Havuun muotoilu ja tuotantomenetelmät arvostavat ekologisuutta ja kestävää kehitystä. Raaka-aine tuotteisiimme kerätään läheltä tuotantoyksiköitämme. Raaka-aineen käyttö optimoidaan suunnittelusta valmistusprosessiin ja pyrimme toimimaan järkevästi myös logistisesti. Kehitämme tuotantoprosessejamme jatkuvasti, ja pyrimme löytämään uusia tapoja toimia ja toteuttaa tuotantoketjuamme. Osa tuotannostamme syntyvästä puuylijäämästä poltetaan jo sen omassa tuotantolaitoksessa ja osa toimitetaan paikalliseen lämpölaitokseen. Tämä uusiutuvan energian lähde tuo tuotantolaitoskunnille säästöjä - niin myös luonnolle. 
Vuositasolla Suomen metsien kasvu ylittää hakkuumäärän. Hiili muodostaa puolet puuaineksen painosta. Kun tämä hiilimäärä kerrotaan neljällä, saadaan puuhun varastoituneen hiilidioksidin määrää kuvaava luku. Metsä Woodin Kerto®-materiaalin negatiivinen hiilijalanjälki on -716 kg CO2/m3. Tuotteidemme yhteydessä ilmoitettu tuotekohtainen hiilijalanjälki sisältää niiden valmistuksessa käytettyyn Kerto®-materiaaliin varastoituneen hiilidioksidin. Tämä hiilijalanjälki kattaa tuotteeseen sitoutuneen hiilidioksidin määrän lukuun ottamatta kalustevalmistuksen sähkönkulutuksesta aiheutuneita ja lopputuotteiden jakelusta aiheutuneita päästöjä.

 

Kerto® LVL

Havuun tuotteissa yhdistyy monikäyttöisyys ja muoto, joka herättää mielikuvituksen. Tuotteet valmistetaan Kerto®-puusta, joka on materiaalina lämmin, kutsuva ja kestävä. Rakenteellisesti vahva Kerto®-viilupuulevy (LVL) tuotetaan Metsä Woodin tehtailla. Raaka-aine kerätään suomalaisesta metsästä. Koko tuotantoketju puun hankinnasta valmistusprosessiin on PEFC-sertifioitu.  

Lisätietoa tuotantoprosessista Metsä Woodin sivulla: Kerto® LVL - kertopuu (metsawood.com)